Bin & Biodling

Vaccin mot amerikansk yngelröta

Världens första vaccin mot amerikansk yngelröta har godkänts för användning av den amerikanska regeringen. I en artikel i The Guardian berättas det att US Department of Agriculture (USDA) har beviljat en villkorlig licens för ett vaccin, för att hjälpa till att skydda honungsbin från amerikansk yngelröta.

”Vårt vaccin är ett genombrott för att skydda honungsbin”, säger Annette Kleiser, vd för Dalan Animal Health, det amerikanska bioteknikföretaget som tagit fram vaccinet. ”Vi är redo att förändra hur vi tar hand om insekter, vilket påverkar livsmedelsproduktionen på en global skala.”

Vaccinet, som till en början kommer att vara tillgängligt för kommersiella biodlare, syftar till att stävja amerikansk yngelröta, en allvarlig sjukdom orsakad av bakterien Paenibacillus som kan försvaga och döda hela bisamhällen. För närvarande finns det ingen medicin mot sjukdomen, som har påträffats i en fjärdedel av bikupor i vissa delar av USA. Detta kräver att biodlare måste förstöra och bränna alla infekterade kolonier och ge antibiotika för att förhindra att sjukdomen sprid sig vidare.

Vaccinet ger nya larver immunitet

Vaccinet fungerar genom att inkorporera några av bakterierna i drottninggelén. En del av vaccinet hamnar i drottningens äggstockar och de larver som sen utvecklas har immunitet när de kläcks.

Amerikansk yngelröta har sitt ursprung i USA och har sedan dess spridit sig över världen. Dalan sa att genombrottet kan användas för att hitta vacciner för andra birelaterade sjukdomar, som den europeiska versionen av yngelröta.

USA är ovanligt beroende av förvaltade honungsbikolonier för att stödja sin pollinering av flera grödor, med bikupor som regelbundet transporteras över hela landet för att föröka allt från mandel till blåbär. Detta beror på att många vilda biarter är i en oroande tillbakagång på grund av förlust av livsmiljöer, monokulturer, användning av bekämpningsmedel och klimatkrisen, vilket ger upphov till oro kring en global kris i antalet insekter som hotar ekosystemen och människors livsmedelssäkerhet och hälsa.