Bin & BiodlingTopplistor

Tre australiensiska vilda bin

I Sverige har vi ungefär 270 arter av vilda bin. Men när vi letar australiensiska vilda bin så kommer vi upp i hela 1 700 arter. Och här listar jag tre vilda bin, som inte nödvändigtvis är begränsade till enbart landet Australien, men som du kan hålla utkik efter om du åker dit.

Fler inlägg av denna typen kommer högst troligt att dyka upp här på bloggen, för vem vill inte läsa och skriva om vildbin? Även inlägg med svenska bin planeras. Det har redan skrivits om klintmurarbiet som tyvärr inte finns kvar inom de svenska gränserna.

Läs mer: Troligen utdött klintmurarbi

The neon cuckoo bee – Thyreus nitidulus

Thyreus nitidulus
Foto: Vengolis (CC BY-SA 4.0)

Biet Thyreus nitidulus hör hemma i norra och östra Australien där det är mer känt som the neon cuckoo bee. Det är en 13 till 15 mm lång boparasit som inte bara lever i Australien utan också i delar av Sydostasien.

Honan letar upp halvfärdiga bon från släktet Amegilla, ett släkte av bin med mer än 250 underarter världen över. Gärna Amegilla cingulata. Och när det är fritt fram så lägger Thyreus nitidulus sitt ägg i boet där dess larv kan leva på det insamlade matförrådet.

Att bin parasiterar så här är inget som enbart hört till australiensiska vilda bin. Vi har några arter boparasiter i Sverige också, så kallade gökbin.


Blue-banded bee – Amegilla cingulata

Foto: Chiswick Chap (CC BY-SA 4.0)

Amegilla cingulata går också att finna i både Australien och angränsande sydöstasiatiska länder, precis som tidigare nämnda parasiterande släkting. Med sin 12 mm långa kropp lever den på olika platser som skog, skogsdungar, hedlandskap men också i stadsmiljöer.

Och även om det är ett solitärt bi, så är de sällskapliga och lever i kolonier. Honorna gräver gärna sina gångar i vittrande sandsten där de lägger sina ägg.


Sugarbag bee – Tetragonula carbonaria

Foto: James Niland (CC BY 2.0)

Tetragonula carbonaria är ett gaddlöst bi som hör hemma vid Australiens nordöstra kust. Detta är inte ett solitärt bi, utan dess sociala struktur liknar till stor del honungsbiets. De bygger celler av vax i sitt bo, tillverkar honung och samhället består av drönare, arbetarbin och en drottning.


Källor:
Wikipedia
Aussie Bee

Vill du veta hur du kan hjälpa vilda bin i din närhet? Läs mer om Bihotell.