Odling

Spreadsheets

Det är möjligt att det finns någon enstaka där ute som inte håller med mig när jag säger att det är mysigt att jobba med spreadsheets. Sorterade datablad med sexiga formler: Oh yes! Eller hur?

Jag kanske har blivit lite arbetsskadad, men under förra årets odlingssäsong började jag leka med ett dokument som jag nu nästan är nöjd med. Syftet var dels att få koll på vilka sorter jag odlat, vad jag odlar nu, vad jag ska göra härnäst och hur stor skörden blev men också på något sätt rangordna vilka växter som är viktigast. Rangordningen blev ett poängsystem som består av tre delar där alla växterna finns med. Alla jag har odlat, ska odla i år eller odlar nu. I skrivande stund 90 sorter. Och givetvis vill ni veta mer om det här.

Spreadsheet
Spreadsheets är, precis som trädgårdsarbete, bra för själen.

Första delen är Bi-delen. Där har jag använt draglistan på alltombiodling.se som bas. Växterna får där ett poäng på en skala från noll till tre som anger växtens värde som leverantör av nektar, pollen och honungsdagg. Till detta har jag vägt in hur länge, och när på året, växten blommar. Tidig och sen blomning ger högre poäng. Ett problem här är de växter som inte är med på draglistan. Jag kan själv inte uppskatta var på skalan de ligger. Uppgifterna om när växten blommar kan jag själv uppdatera under året, så den biten av poängsättningen kommer bara bli bättre.

Växtens Bee-Score blir alltså summan av växtens poäng för varje månad den blommar enligt:
(1-(a/b))*(N+P+H)
a = antal växter som blommar den månaden
b = summan av varje månads antal växter som blommar
N = växtens poäng som leverantör av nektar
P = växtens poäng som leverantör av pollen
H = växtens poäng som leverantör av honungsdagg

I del två får växten poäng beroende på vilka andra egenskaper den har och vad den kan användas till.

Växtens Plant-Score blir:
Kulturarvsväxt: 5,1p
Ekologiska eller egna fröer: 5,1p
Ätbara groddar: 2,55p
Medicinalväxt: 2,55p
Perenn: 7,65p
Kan användas för gröngödsling: 7,65p

Tredje delen handlar om hur mycket jag sparat på att odla växten istället för att köpa den i affären. Ett Cash-Score just nu är summan jag sparat i kronor gånger ett värde för att balansera de tre olika delarna. Men jag kommer antagligen ändra detta till att senaste säsongens skörd är värd mer, och tidigare säsonger värda mindre och mindre ju längre tiden går.

Ett Jocke-Score är då summan av dessa tre delar. Och ja, jag kan redan höra er alla skrika om hur mycket ni vill se en topplista på det här. Ni kan vara lugna. Det kommer givetvis att publiceras en sådan.