Bin & Biodling

Troligen utdött klintmurarbi

Klintmurarbiet är ett av våra kära solitärbin. Den 9-10 mm långa kroppen är svart med grå- till brunaktig behåring hos honan. Precis som för oss människor är hanen ofta mer bepälsad. Deras hårfärg är mer åt det rödbruna till bruna hållet, som övergår till ljusbrun och gråbrun med åldern.

Nationellt utdöda

De lever alltså ensamma och inte till exempel som våra tama honungsbin i samhällen om flera tusen. De bygger sina bon i larvgångar i torr, död ved eller grova växtstjälkar och bihotell. Flygtiden omfattar juni och juli, men det verkar tyvärr som att de inte längre flyger i Sverige. De är rödlistade och klassade som akut hotade enligt Artdatabanken. Där nämns dessutom att de kan vara utdöda i landet.

Biet ska inte ha hittats sedan 1969 då det observerades i Skåne. I Blekinge var senaste observationen så långt tillbaka i tiden som 1938. Man har tidigare trott att utbredningen var betydligt större, på grund av felaktiga rapporteringar. Men det ska alltså bara ha funnits säkra belägg för att klintmurarbiets närvaro i Skåne och i Blekinge.

Livskraftigt utanför Sverige

Om vi tittar utanför gränserna ska det dock se lite ljusare ut. På Internationella Naturvårdsunionens röda lista är det klassat som LC, Least Concern. Det vill säga livskraftigt. Arten brer ut sig från Kanarieöarna till Centralasien, från Nordafrika till Sverige som nordligaste gräns. Vilket visserligen inte längre verkar vara fallet.

Klintmurarbiet lever normalt i skogsbryn och ängar där det finns gott om korgblommiga örter. Extra uppskattad ska väddklinten, Centaruea scabiosa, och andra tistelarter vara. Väddklinten, som ska vara den huvudsakliga pollenkällan i Sverige, gynnas av markstörning vilket minskat med det storskaliga jordbruket i Skåne och Blekinge. När antalet blommor har minskat så har konkurrensen om dem ökat. Och möjligen har klintmurarbiet förlorat kampen om födan mot andra bin och humlor.

Källor:
Artfakta från Artdatabanken
Naturskyddsföreningen
Wikipedia SV

Bild:
Wikimedia Commons (Gidip) under licensen Creative Commons Erkännande 3.0 Generisk