Miljö

Ökad heterogenitet ökar biologisk mångfald

Nyligen publicerades PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, en artikel där vi kan läsa att jordbrukets homogenisering är ett stort hot mot biologisk mångfald. Att det är välkänt att införandet av till exempel ängsblommor i jordbrukslandskapet ger en positiv effekt. Men också att vi inte vetat så mycket när det gäller hur stor påverkan variationen av växter har haft.

Variation ger positiva effekter

Och just variationen av växter ska alltså ha en stor positiv effekt för en biologisk mångfald. Vilket kanske inte är helt förvånande. Om vi först tänker oss en yta med enbart en och samma sorts växt. Och sen föreställer oss samma yta men med en större artrikedom med flera olika växter, så blir bilden ganska klar.

Flera olika pollinatörer kan trivas i det första exemplet. Men samtliga fjärilar, humlor, bin och andra insekter kan kanske inte komma åt nektar och pollen i just denna sortens blomma.

Med flera olika sorters inhemska växter kan man dels ge föda åt en större rad olika pollinatörer. Men också förlänga blommningstiden i området. Vilket i sin tur gör så att pollinatörerna kan hitta mat under längre tid, då de olika växterna blommar på olika perioder på säsongen.

Biologisk mångfald utan förlorad produktionsyta

Som jordbrukare kan man öka mångfalden genom att dedikera en del av marken till pollinatörvänliga växter. Och man kan alltså öka den ytterligare utan att förlora produktionsyta, genom att på samma mark öka variationen av växter.

Det vill säga att en minskning av fältens yta ger en stark positiv effekt. Till exempel så ska en minskning av åkrarnas medelstorlek från 5 till 2,8 hektar ha lika stor effekt som att öka ängsytan från 0,5 till 11 procent.

Undersökningen utfördes på inte mindre än 435 platser i 8 olika regioner i Europa och på andra sidan Atlanten, i Nordamerika.