Miljö

Neonikotinoider fortfarande godkända som bekämpningsmedel

För drygt ett år sedan, den 29:e maj 2018, utökade EU-kommisionen förbudet mot växtskyddsmedel som innehåller vissa neonikotinoider. Ämnena det gäller är imidakloprid, klotianidin och tiametoxam.

Det var dock inte ett totalförbud. Man får fortfarande använda dem i växthus. Växthus som, kanske inte helt oväntat, har svårt att hålla tätt.

Läs mer: Skånska växthus läcker insektsgifter

Det är dessutom fortfarande godkänt att använda dessa ämnen i biocidprodukter, exempelvis desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger. Men även om de inte är avsedda för att användas som växtskyddsmedel, så finns de alltså kvar i samma miljöer där våra pollinerare lever.

Bin utsätts för dessa ämnen i pollen och nektar, i damm efter sådd av behandlade fröer men också i vattnet de dricker. Vid för höga doser kan detta leda till att bina får svårt att hitta hem igen eftersom det påverkar deras flygmönster och orienteringsförmåga. Och om honungsbina inte hittar hem till kupan igen kan det leda till att samhället dör.

Det är så klart även vilda bin som påverkas av ämnena och det är inte bara desorientering som kan drabba dem.  De kan få kramper, bli paralyserade och dö.

Källor:
Kemikalieinspektionen
EFSA – European Food Safety Authority
Naturskyddsföreningen