Hotade bin får ytterligare hjälp

För tredje året i rad har Naturvårdsverket beslutat att satsa på några av våra mest hotade bin. Ytterligare 11,66 miljoner kronor går till länsstyrelsernas arbete inom åtgärdsprogrammet för hotade arter, skrev Naturvårdsverket i ett pressmeddelande förra veckan.

Läs även: 11 miljoner till landets mest utrotningshotade bin

Den tredjedel av Sveriges 300 arter av vildbin som är hotade, behöver bland annat sandiga och blomrika miljöer där de kan bygga bon och komma åt mat. Idag råder det en brist på miljöer där mat- och boplatser ligger tillräckligt nära varandra. Och nu har Naturvårdsverket beslutat att fördela ytterligare medel till fortsatta projekt med åtgärder för hotade vildbin. Och planen är att bygga vidare på projekt som startade redan 2020.

Några av de viktiga åtgärderna är att skapa sandblottor, röja igenväxning, stängsling för att återinföra bete, slåtter samt sådd och utplantering av nektar- och pollenrika växter.

För tidigt att se större effekter

Enteskedhonung.se ställde frågan till Naturvårdsverket om man har kunnat se några mätbara effekter på satsningarna som gjorts hittills.

Länsstyrelserna har under dessa två år kunnat se tidiga tecken på att ny iordningställda områden börjat användas, ibland har de hittat nya artfynd för lokalen eller området etc.

Weronika Axelsson Linkowski, Naturavdelningen, Artenheten

Det är ett glädjande besked men Weronika fortsätter med att beätta att det fortfarande är för tidigt att se större effekter och göra grundliga inventeringar.

Det är rekommenderat att vänta 5-10 år efter genomförd åtgärd för att få fullt resultat.

Vi får alltså tålmodigt vänta och se vad dessa åtgärder faktiskt genererat. Och i dagsläget vet vi inte hur det ser ut med fortsatta satsningar på att gynna vilda pollinatörer efter 2022. Men redan nu ser det lite ljusare ut för de hotade bin som fått ta del av åtgärderna.