Bin & Biodling

En kupa blev två

Det bisamhälle som jag har nu fick jag som avläggare i maj i år, mitt andra år med biodling som hobby. Under sommaren har drottningen lagt gott om ägg och samhället har växt ganska bra. Bina har varit superlugna och jag har kunnat öppna kupan utan varken skyddskläder eller att använda rökpusten. En extrem skillnad mot det samhälle vi tidigare hade som var superilsket.

Läs: Nya hyresgäster

För några veckor sedan gick jag igenom mitt enda bisamhälle för att se så att allt var okej. Jag hittade honung, pollen, täckta larver och icke täckta larver. Men jag kunde inte hitta drottningen.

Och jag vill helst se drottningen när jag går igenom kupan, så att jag vet att hon finns och mår bra. Men det är inte nödvändigt. Det räcker att jag hittar nya ägg eftersom att jag då vet att hon varit där de senaste dagarna. Då har jag troligen bara missat henne under inspektionen.

Flera drottningceller

Men då, för några veckor sedan, hittade jag varken drottning eller ägg. Jag hittade däremot ett gäng drottningceller. Vilket ska tyda på att samhället antingen är på gång att svärma, eller att drottningen är borta av annan anledning. Om jag förstått allt rätt vill säga.

Rådet jag fick var att riva bort drottningcellerna utom två och sätta dem i en ny låda. Och samtidigt lyfta över några ramar. Så det gjorde jag. I största möjliga mån fördelades ramarna jämt i de båda kuporna, med lite fler bin i den nya kupan. Eftersom de äldre bina, de som ger sig ut och flyger, högst troligen kommer återvända till den plats där den första kupan står.

Men jag hittade ju aldrig drottningen. Lösningen blev alltså två kupor med två drottningceller vardera. Och nu till helgen ska jag se hur det har gått. Än så länge har jag åtminstone inte märkt av någon svärmning.

Om allt går som det ska så finns det alltså förhoppningsvis snart två fungerande bisamhällen här hemma. Inte riktigt planerat, men välkommet. Jag fick dock också rådet att om de inte växer sig starka nog innan vintern så kan det vara värt att slå ihop dem igen. Det är en hel vetenskap det här med biodling.