Bin & BiodlingMiljö

Artificiell pollinering

Kan artificiell pollinering kompensera för förlusten av bin och andra pollinerare? Minskningen av de naturliga pollinerarna utgör en stor utmaning för den globala biologiska mångfalden. Den påverkar mänskligheten bland annat genom att orsaka problem i livsmedelsproduktionen. Vid Tammerfors universitet i Finland utvecklar forskare nu en liten flygande robot som möjligen skulle kunna användas till pollinering.

This would have a huge impact on agriculture globally since the loss of pollinators due to global warming has become a serious threat to biodiversity and food production, säger Hao Zeng som leder forskningsgruppen.

Pollineringen dröjer dock

Men flera utmaningar återstår innan vi kan börja se små robotar pollinera våra rapsfält. Exempelvis så behöver man lösa själva landningen, hur robotarna ska kunna återanvändas och hur man gör dem nedbrytbara. Mer plastskräp behöver vi ju knappast i vår natur.

Arga kommentarer

Reaktionerna på denna nyhet har varit ganska skarpa och bittra. I vissa fall rent hatiska. Men kan man vänta sig något annat i grupper på sociala medier? Uppenbart är i alla fall att de flesta inte bemödar sig med att läsa artikeln, och ännu färre klickar sig vidare till källan. Här är i alla fall ett axplock på reaktionerna på den lilla flygande roboten. På en del kommentarer är svenskan rättad för att det ska bli lättare att läsa.

Sjukt!! Sprid istället biodlingskunskap och stötta biodlare i början så de kan klara sig.

Mikroplaster och annan skit. Dessutom dör biet så dör vi. Så varför vill vi ersätta det med en robot? Vi människor förstår knappt våran egen kropp fullt ut. Hur ska vi då förstå någon annan varelse fullt ut och dessutom försöka efterlikna den? Men vi människor ska ju också bli robotar (cyborgs). Så jag antar att det är det som strävan är. Att ersätta oss och andra levande varelser för att få mer kontroll, statistik och inga ”onödiga pauser och uppehåll” i arbetet.

Givetvis är inte alla biodlare negativt inställda till pollinerande robotar. Vissa menar att pollineringsuppdrag med robotar kommer att bli så dyrt att det blir mer lukrativt för biodlare att utföra uppgiften. Det poängteras också att honung kan bli ännu mer unikt. Många menar dock att man borde fokusera på att vara rädda om, och ta hand om, de naturliga pollinerare som vi har istället för att utveckla ersättare.

Artificiell pollinering en bra back up

Min egen tanke är spontant att utveckling av robotar är intressant. Att man utvecklar små robotar som någon gång kanske kan utföra artificiell pollinering ännu mer intressant. Självklart måste robotbina göras miljövänliga och lika självklart är det att vi inte ska låta bli att ta hand om våra naturliga pollinerare. Men det ena behöver ju inte ersätta det andra. Om det nu skulle vara så att alla pollinerande insekter dör ut, så är det väl bra att det finns en back up?