Bin & BiodlingMiljö

11 miljoner till landets mest utrotningshotade vilda bin

Tidigare på enteskedhonung.se har ni kunnat läsa om klintmurarbiet. Ett solitärbi som tyvärr inte längre verkar flyga inom våra gränser. Det är troligen utdött i vårt avlånga land, men anses tack och lov vara livskraftigt på andra platser utanför våra gränser.

Läs mer: Troligen utdött klintmurarbi

Men det finns många som kämpar för våra utrotningshotade vilda bin här i landet. Bland annat så listar naturskyddsföreningen flera insatser som man kan göra för att hjälpa de små pollinerarna på traven. Förra året var deras mål att nå 10 000 insatser vilket de lyckades med på under ett halvår. Och Gnesta var den kommun som genomförde flest insatser i landet.

Läs mer: Topp 10 Kommuner med flest insatser för bina

I ett pressmeddelande från Naturvårdsverket så meddelar man nu att man satsar elva miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Inte mindre än fjorton prioriterade områden har pekats ut av Artdatabanken i Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

Eftersom situationen för vilda pollinatörer är så pass allvarlig är jag glad att vi kan rikta pengar till konkreta åtgärder i större skala till platser i landskapet där de gör mest nytta.

Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Nitton bin med åtgärdsprogram

I Naturvårdsverkets förteckning över gällande åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper, från den fjortonde december förra året, så listas följande bin:

Havsmurarbi – Osmia maritima.
Author: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0)
 • Havsmurarbi Osmia maritima
 • Fältsandbi Andrena morawitzi
 • Batavsandbi Andrena batava
 • Rapssandbi Andrena bimaculata
 • Flodsandbi Andrena nycthemera
 • Humlepälsbi Anthophora plagiata
 • Stortapetserarbi Megachile lagopoda
 • Storkägelbi Coelioxys conoidea
 • Thomsonkägelbi Coelioxys obtusispina
 • Svartpälsbi Anthophora retusa
 • Slåttergökbi Nomada integra
 • Slåttersandbi Andrena humilis
 • Fibblegökbi Nomada facilis
 • Silvergökbi Nomada argentata
 • Guldsandbi Andrena marginata
 • Väddgökbi Nomada armata
 • Pärlbi Biastes truncatus
 • Klocksolbi Dufourea inermis
 • Storblomsterbi Melitta melanura
 • Storbandbi Halictus quadricinctus